สมาคมกัญชาภูเก็ต

Phuket Cannabis Association

 • เชื่อมต่อ
 • ส่งเสริม
 • สร้างผลกระทบ
 • Connect
 • Promote
 • Impact

The 2nd Phuket Cannabis Cup


We Organize The Phuket Cannabis Cup Annually At The Start Of Phuket's High Season. 2023, The 2nd Phuket Cannabis Cup Will Be Held At The Blue Tree Water Park, Spanning An Area Of More Than 10,000 Square Meters. The Primary Objectives Of The Event Are To Improve The Quality Of The Growers' Produce, Educate Consumers, Business Networking For Entrepreneurs, And Introduce A New Culture Of Holistic Health With Cannabis As A Key Component, For Thai Population To Have A Better Understanding Of Cannabis And Holistic Health.

At the 2nd Phuket Cannabis Cup, where we unite the worlds of holistic health and cannabis under the theme "Holistic health , Holistic High." Join us for a transformative experience that celebrates the intersection of wellness and cannabis culture, fostering a deeper connection between mind, body, spirit and nature. Get ready to explore a harmonious blend of wellness practices, conscious consumption, and a vibrant community, all aimed at elevating your holistic well-being.

Competitions

 • The Standard Award
 • The Opens Award
 • Greenhouse & Sungrow Award
 • Thai Genetics Award
 • People's Choice Award
 • Beauty Trimming Award
 • Fastest Joint Rolling Award

Note for visitors:

 • Restricted to individuals aged 20 and above; children must be accompanied by parents or guardians.
 • Smoking outside the designated area is strictly prohibited, and violators will incur a fine of 5000 THB.
 • Smoking is only permitted within the designated smoking zone.
 • Bringing Cannabis and food and beverages (F&B) into the premises is strictly prohibited.
 • Possession of weapons and drugs is strictly prohibited.
 • Guests are encouraged to bring cash and open-mind.

หมายเหตุสำหรับผู้เยี่ยมชม:

 • บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องเข้างานกับผู้ปกครองเท่านั้น
 • ห้ามสูบนอกพื้นที่ที่กำหนดให้ ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท
 • สูบในพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
 • ห้ามนำกัญชา อาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าในงาน
 • ห้ามนำอาวุธและสารเสพติดเข้างานโดยเด็ดขาด
 • แนะนำให้นำเงินสดเข้าใช้ในงานพร้อมเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ กันครับ